''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Wednesday, May 28, 2008

2008ம் ஆண்டின் ஐரோப்பியக்கிண்ணத்திற்கான கால்ப்பந்தாட்டப்போட்டிகள் 07.06.2008ல் ஆரம்பமாகின்றது. 16 நாடுகள் இப்போட்டியில் விளையாடத்தகுதி பெற்றுள்ளன. இப்போட்டிகள் சுவிஸ் நாட்டின் GENF,BERN,BASEL,ZÜRICH ஆகிய நகரங்களில் உள்ள விளையட்டு அரங்குகளிலும். ஒஸ்றியாவின் SALZBURG,WIEN,KLAGENFURT,INNSBRUCK ஆகிய நகரங்களில் உள்ள விளையாட்டு அரங்குகளிலும் நடைபெறயிருக்கின்றது.

No comments: