''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Friday, May 16, 2008

செஸ் ஆடும்போது வெறி இருக்கக்கூடாது.ஜெயிச்சுக் காட்டணும்கிற நம்பிக்கை,விடாமுயற்சி இருக்கணும். ஆர்வம் இருக்கணும்.முக்கியமா பொறுமை இருக்கணும். இவை எல்லாம் இருந்தா நீங்களும் சாம்பியன் ஆகலாம்.

No comments: