''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Tuesday, May 20, 2008

எனது நண்பி சிவரூபன் வர்ஷா தனது 07வது பிறந்தநாளை 10.05.2008ல் தனது பெற்றோருடனும், அக்கா கீர்த்தி, மற்றும் நண்பர்கள், நண்பிகளுடன் கொண்டாடினார், அவரை நானும் பல்கலையும் பெற்று பல்லாண்டுகாலம் வாழவாழ்த்துகின்றேன்.

No comments: