''விளையாடிப் பார்! வெற்றியா தோல்வியா என்பது தெரியும்”.

Monday, June 23, 2008

இரண்டு கைகளும் கால்களும் இல்லாமல் 04.12,1982ல் அவுஸ்ரேலியாவில் உள்ள மெல்போர்ன் என்ற நகரத்தில் பிறந்த இவர். அவுஸ்ரேலியாவில் உள்ள பிரபல்யமான Main stream school என்ற பாடசாலையில் படித்து வணிகவியல் பட்டம் பெற்றுள்ளார்.

No comments: